Historie firmy

Setkání Jeníčků a Mařenek 2010

Ze zážitkového programu Království perníku®  pod vedením Jana Honzy Lušovského

1992: dne 11. června 1992 získal pan Luděk Šorm první živnostenské oprávnění a téhož roku začal vydávat časopis KAM V HRADCI KRÁLOVÉ, který se postupně rozšířil do systému několika časopisů s nabídkou kulturních, sportovních a společenských akcí  KAM NA HRADECKU, KAM NA PARDUBICKU a KAM VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH, doplněný novinami TAMTAM časopisu KAM

1994: dne 4. října 1994 byly do obchodního rejstříku zapsány společnosti KAM NA PARDUBICKU s. r. o. a KAM NA HRADECKU s. r. o. (dnes INFOSYSTEM s. r. o.)

1995: otevřeno Informační centrum města Pardubic®, které KAM NA PARDUBICKU s. r. o. začalo provozovat na třídě Míru v Pardubicích na základě vítězství ve výběrovém řízení města Pardubic

2003: dne 30. září 2003 společnost přesídlila z Pardubic do areálu Lovčího zámečku (1882) v Rábech, který začala opravovat po předchozím užívání Ústavem sociální péče Ráby a který pojmenovala PERNÍKOVÁ CHALOUPKA®

2004: dne 7. května 2004 slavnostně pro veřejnost zahájila zážitkové programy pod názvem MUZEUM PERNÍKU® v Perníkové chaloupce

2005: dne 7. května 2005 byla otevřena PERNÍKÁŘSKÁ DÍLNA JEŽIBABY® jako součást programu Perníkové chaloupky, kterou za celý rok 2005 navštívilo celkem 30.290 platících zájemců

2007: Perníková chaloupka dosáhla rekordu 50.243 platících návštěvníků

2017: ve státní svátek 17. listopadu 2018 byl v Perníkové chaloupce založen samosprávný spolek KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU®, jehož hlavním účelem je: "Realizace klubového programu KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU®, ve kterém si jeho členové vyberou své zážitkové role (například žebrák, Jeníček nebo Mařenka, kantor se žáky, tovaryš, kupec, řemeslník, statkář, hrabě s družinou,...) s jejich životními dávkami dle hodnoty vstupního víza a navzájem se obdarovávají, navazují mezilidské kontakty a poskytují si rekvizity, gastronomické zážitky, zábavu, vzdělávání, sportovní i kulturní aktivity a sociální pomoc včetně činností nezávislé odborové organizace s cílem chránit a prosazovat hospodářské a sociální zájmy tzv. seskupení řádných členů před zaměstnavateli i státem."

2018: v sobotu 3. 3. 2018 zahájil a Perníková chaloupka® svoji jubilejní 15. sezónu, a to novým projektem zážitkových programů KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU®. Na smluvním základě došlo k rozdělení kompetencí tak, že společnost KAM NA PARDUBICKU s. r. o. zůstala producentem programu a spolek KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., jeho hlavním pořadatelem. Ten převzal web www.pernikova-chaloupka.cz pro komunikaci s veřejností a nábor účastníků zážitkových programů anonymních (tzv. cizinců) i kmenových abonentů (tzv. domorodců). Do tohoto divadelního happeningu v kolektivní režii pod vedením profesionálních umělců se každý může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností.

2020: v tomto roce vládních zákazů činnosti (celkem 122 dnů), bez zájezdů a školních výletů, a s nařízeným hygienickým omezením se zážitkového programu KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU® mohlo zúčastnit pouze 17.303 tzv. cizinců (anonymních zájemců) a 3.372 tzv. domorodců (kmenových abonentů). Byl to nejhorší rok v celé historii firmy.