V školní třídě skladatele se učí děti

MUZEA HROU. Návštěva památek v kraji vázne, turistů jezdí málo, a proto se některé instituce rozhodly připravit nový program atraktivní hlavně pro děti a tím lákat školní zájezdy celých tříd.
Polička - Kdysi zde v dřevěných lavicích sedával žák Bohuslav Martinů, nyní si v třídě, kterou slavný skladatel navštěvoval, hrají na hudební nástroje děti a probíhá zde výuka hudební výchovy.
Nějak takhle začne probíhat vyučování v skromně a stylově zařízené třídě slavného skladatele. "Až sedmdesát procent návštěv památek, které spravujeme, tvoří školní exkurze. Nyní chceme nabídky pro školy ještě rozšířit. V nově otevřeném Centru Bohuslava Martinů si učitelé můžou odučit hodiny dějepisu, hudební nebo výtvarné výchovy, výuky se však může ujmout i náš průvodce. V tom případě to ale nebude klasická hodina, ale dvě vyučovací hodiny s prvky dramatické výchovy," řekla Pavla Pavlíčková, která má spolupráci se školami na starosti.
Podle ní začínají být právě nyní nabídky památek aktuální. "Blíží se konec školního roku, který je spojován se školními výlety. Do nově otevřeného Centra Bohuslava Martinů tak přijedou zájezdy školáků z Vysočiny, Olomoucka nebo Brněnska," dodala Pavlíčková. Podobně se na děti chce orientovat i Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.
Kromě muzeí si však přízeň školáků chce naklonit i dostihové závodiště v Pardubicích. "Závodiště můžete navštívit i mimo pořádané akce a nechat se provést tímto vzácným místem s průvodcem, dovědět se zajímavosti z historie, poslechnout si příběhy slavných koní i jezdců, vidět překážky včetně obávaného Taxisu, svést se kočárem přímo na dostihové dráze," popsal atrakce, které nemusejí využívat jen školní zájezdy, PR manažer Dostihového spolku Dušan Korel.
Na závodišti se však již zanedlouho nebudou školáci na koně jen dívat. "Zvažujeme možnost pořídit na závodiště "školního kon, kterého by rozmazlovaly děti, které sem přijedou na exkurzi," dodal Korel. Kromě toho si lze na závodišti i zkusit golf U Hadího příkopu. Celodenní vstpné stojí 50 korun, děti do 15 let odpalují míčky zdarma, zdarma je i půjčení golfových holí.
Lákat a vymýšlet nové atrakce pro školy nepotřebují pracovníci Muzea perníku a pohádech v Rábech na Pardubicku. Zde se totiž střídá jeden školní zájezd za druhým. "Stává se nám, že musíme školní zájezdy odmítat. Jsou dni, kdy každou půlhodinu přijede autobus s novými školáky," řekl Petr Baláž z Muzea Perníku a pohádek.
Všichni aktivní provozovatelé památek si můžou podle krajské radní Jany Pernicové zažádat o podporu ve formě záštity kraj. Na peníze z grantů však již letos nedosáhnou. O ty je třeba žádat koncem roku.
Na co lákají? Co památky v kraji chystají pro školáky?
Regionální muzeum Vysoké Mýto - výstava Válečnictví v době baroka - školáci si můžou vyzkoušet zbraně, navážou Hry v době baroka a Stravování v době baroka - během roku další interaktivní výstava Husité - na podzim smyslová výstava S vůní kávy
Dostihový spolek Pardubice - školní třídy si mohou prohlédnout stáje dostihových koní, svézt se kočárem po dráze Velké pardubické, prohlédnout si Taxis nebo zkusit golf na odpališti U Hadího příkopu - soutěž v malování obrázků s dostihovou a koňskou tematikou, nejlepší budou odměněni cenami pro vítěze a třídu, do které chodí.
Muzeum Perníku a pohádek Ráby - k prohlídce perníkové chaloupky přidávají pracovníci podle ročního období sezonní zvyk, například bramborový podzim doplňuje pečení brambor v popelu - perníkářská škola, děti se učí vytlačovat perník nebo ho zdobit
Národní kulturní památka Ležáky - pořádaní seminářů pro učitele o ležácké tragedii, nacismu a fašismu - promítání nedávno objeveného filmu o vypálení Ležáků - soutěž o kresbu na téma Vesmír
Centrum B. Martinů Polička - ve třídě, kterou navštěvoval slavný hudební skladatel, budou probíhat hodiny hudební výchovy, je vybavena hudebními nástroji, pedagoga vystřídá průvodce, - celkem tři programy o Poličce, které si mohou školy objednat - každou čtvrtou návštěvu mají školy při návštěvě expozice zdarma
Památník dr. Emila Holuba Holice - v muzeu vznikl koutek pro nejmenší s dřevěnými modely afrických zvířat, které můžou děti sestavovat do stád - připravuje se tajemný koutek, ve kterém podle hmatu poznávají předměty, napříkla lví zub - do budoucna vznikne ještě archeologický koutek - děti budou na pískovišti vyhrabovat střepy vázy

STANISLAVA KRÁLOVÁ
Mladá fronta DNES - pardubický kraj 18.4.2009 s. B3